UPITNIK ZA PONUDU ELEKTROMOTORA
 

Vaši podaci

Molimo Vas da popunite sva polja označena sa *

Firma*:

Mesto*:

ptt:

Adresa:

PIB:

Država*:

Ime i prezime*:

Funkcija:

Tel.:

Fax:

E-mail*:

 

  A. PODACI O MOTORU

 

  1. tip motora:

trofazni: 
 

  2. tip rotora:

kavezni:
klizno kolutni: 
 

  3. nazivna snaga:

PN kW

  4. nazivni napon:

UN V

   veza:
zvezda:
trougao  
 

   5. rotorski podaci:

U2 V I2 A

  6. nazivna frekvencija:

fN  Hz

  7. nazivna brzina:

nN min-1

   8. Ležajevi tip:

antifrikconi
      
         

 frikcioni
  
    

  9. klasa izolacije:

F

H

 

10. nadtemperatura:

F

B

 

11. intermitencija:

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10
ED%:
startova/h

                           trajanje uključenja za S2 min

12. standard:

IEC

ili

13. način hlađenja:

IC

 

 14. oblik ugradnje:

IM

 

 15. stepen zaštite:

IP motora:

IP priključne kutije:

16. smer obrtanja gledano
       sa pogonske strane:

levo:
desno:
oba:

17. kočnica:

da:
ne:
 
kočioni moment: Nm    
 napon kočnice:

  V/Hz

V,DC

 18. rad u praznom hodu
       (jednofazni motori)

da:
ne:
potreban
polazni moment   Nm

 

  B. PODACI O RADNOJ MAŠINI

 

  1. tip:

  2. zahtevana snaga:

  3. zahtevana brzina:

  4. karakteristika opterećenja:

konstantno:
 

kvadratično:

ili:
 

brzina %:
momenat Nm:

0

25

50

75

100

  5. moment inercije:

kgm2

  6. specifičnosti radne mašine:

 

  C. AMBIJENTALNI USLOVI

 

  1. temperatura ambijenta (-/+):

◦c

  2. relativna vlažnost:

%

  3. nadmorska visina:

m

  4. specifični ambijent. uslovi:

 

  D. PRENOS MOMENTA I USLOVI STARTA

 

  1. tip sprezanja:

  2. startovanje:

  3. broj startovanja:    toplo stanje: hladno stanje:  

u satu:

 

u danu:

 

 

  E. DODATNI ZAHTEVI ZA IZVEDBU MOTORA

 

  1. preopterećenje:  

% PN

trajanje:

min

  2. zahtev za: nivo vibracija mm/s
nivo buke db
  3. položaj priključne kutije gledano
       sa pogonske strane:

leva str.

desna str.

gore

  4. dodatno opterećenje na osovini:

smer

aksijalna sila radijalna sila

  5. regulisani pogon:  

da

ne  
tip regulatora:  
proizvođač:  
opseg brzine: od do min-1
  6. vrsta senzora:

taho gen.

encoder absolutni resolver
 

osnovne karakteristike:  
  7. prečnik spojnice:   mm
  8. drugi kraj osovine:

da

ne

 
DA EA mm
  9. ostali zahtevi i ograničenja:  

 

  F. DODATNA OPREMA, REZERVNI DELOVI I DOKUMENTACIJA

 

  1. termička zaštita:

da

ne

 

U namotajima

tip/komada:

 

U ležajevima 

tip/komada:

 

  2. ležajni termometri:

da

ne

 
  3. anti-kondezacioni grejači:

da

ne

 
  4. rezervni delovi:

da

ne

 
  5. uputstvo na jeziku

 

  6. dodatni zahtev za pakovanje:

 Type verification image:
Verification image, type it in the box