Ciljevi

Ciljevi
Prateći najnovija tehnološko-tehnička rešenja, mi i dalje razvijamo naše proizvode i samim tim poboljšavamo sve naše aktivnosti u ispunjenju zahteva korisnika. Naš pogled u budućnost je okrenut ka razvoju el. motora velikih snaga i gabarita, hidrogeneratora za male i srednje hidroelektrane i el. motora za ekstremne uslove rada sa najkompleksnijim tehničkim zahtevima.
design ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com