Mini Hidroelektrane

 

MINI HIDROELEKTRANE
 ATB SEVER MHE i HE Reference na Google mapiMHE Reference
 
3D Animacije MHE
ATB SEVER – Generatori

Proizvodnja i remont sinhronih i asinhronih generatora je jedan od glavnih programa ATB SEVER desetine godina. ATB SEVER kao kuća sa velikim iskustvom Vam nudi asinhrone generatore u opsegu snage od 100 kW do 2000 kW i sinhrone generatore od 100 kVA do 30 MVA! Pored generatora ATB SEVER i ATB FOD Vam nude turbine i turbinsku opremu koje proizvodimo u saradnji sa svetski renomiranim proizvođačima. ATB SEVER sa sopstvenim Inženjeringom u projektima MHE vrši opremanje i instalaciju opreme za upravljanje.

 

 

 

 

 

 


nnnnnn


NISKONAPONSKI ASINHRONI
GENERATORI

Rotor tip: Kavezni rotor
Izvedba: rad na mreži
Osna visina: 280 – 900 mm
Napon/frekvencija: 400 – 690V/50 Hz, 60Hz
Snaga: 100 – 2.000 kW
Broj polova: 4 – 20
Klasa izolacije: F
Meh. zaštita: IP23, IP55
Hlađenje: IC01, IC411
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 72

NISKONAPONSKI SINHRONI
GENERATORI

Rotor tip: Sa isturenim polovima
Pobuda: Četkični ili bezčetkični sistem pobude
Osna visina: 280 – 900 mm
Napon/frekvencija: 400 – 690V/50 Hz, 60Hz
Snaga: 100 – 2.000 kVA
Broj polova: 4 – 24
Klasa izolacije: F
Meh. zaštita: IP23, IP55
Hlađenje: IC01, IC411
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 72 

 

SREDNJENAPONSKI SINHRONI
GENERATORI

Rotor tip: Sa isturenim polovima
Pobuda: Četkični ili bezčetkični sistem pobude
Osna visina: –
Napon/frekvencija: 3 – 11 kV/50 Hz, 60Hz
Snaga: 100 – 30.000 kVA
Broj polova: 4 – 24
Klasa izolacije: F
Meh. zaštita: IP23, IP55
Hlađenje: IC01, IC411
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 72

 

Nazad

 

 

 

 


nnnn


 

 


nnnn


Nazad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATB SEVER – Oprema za upravljanje elektranom
Mašinska sala objekta MHE se sastoji od prostora za turbinu sa svom hidromašinskom opremom i prostora za elektro postrojenje.

Niskonaponsko postrojenje
– polje kompenzacije
– sistem upravljanja turbinom i generatorom
– sopstvena potrošnja
– sistem za besprekidno napajanje
– sistem zaštite generatora

Transformatori
– glavni energetski transformator 0,4/10(20) kV za asinhroni generator
– glavni energetski transformator 6,3/10(20) kV za sinhroni generator
– kućni transformator 10(20)/0,4 kV za sopstvenu potrošnju

Srednjenaponsko postrojenje
SF6 gasno izolovano ili vazduhom izolovano.

– ćelija generatora
– ćelija merenja i zaštite
– trafo ćelije za glavni trafo i kućni trafo
– ćelija priključka na mrežu

Upravljanje, SCADA sistem i tehnička dokumentacija
Upravljačka oprema je na bazi PLC-a. Prikupljeni podaci o mehaničkim i električnim parametrima generatora se pomoću mrežnog analizatora obrađuju i prikazuju na operatorskom panelu i SCADA sistemu.
Kompletan sistem omogućava lako i jednostavno upravljanje proizvodnjom električne energije mini hidroelektrane.

Elektro instalacije mašinske sale
– elektro instalacije za osvetljenje, uzemljenje i gromobran
– protivpožarna i protivprovalna zaštita
– telekomunikacija
– oprema za merenje električne energije

Vodozahvat i vodostan
– merenje nivoa vode
– komunikacija sa objektom mHE: optičkim ili bakarnim kablom, bežično
putem radio veze ili GSM, SMS
– napajanje objekta energetskim kablom ili fotovoltik uređajem

Isporuka projektne dokumentacije
Ispitni protokoli, atesti i dokumentacija izvedenog stanja. 


nnnnnnnnnnnnnn


 
Nazad

ATB FOD – Turbine
Osnovan je realizacijom koncepta centralnog održavanja RTB-a Bor 1954 god. Ima značajna iskustva u projektovanju, proizvodnji i montaži mašinske i elektro opreme, rezervnih delova, sklopova i podsklopova za rudarstvo, metalurgiju,neorgansku hemiju.
Višegodišnje iskustvo u proizvodnji turbinske opreme za MHE stekao je kroz poslovno tehničku saradnju sa svetski renomiranim proizvođačima.
U proizvodnim pogonima izrađuju se kućišta, sprovodni aparati, zatvarači, sifoni, kao i ostala oprema koja se ugrađuje ispred i iza turbine, za različite tipove turbine i različite snage:
– FRANSIS snage 200 – 12.500 kW
– KAPLAN snage 350 – 5.500 kW
– CEVNA snage 300 – 4.000 kW
– PELTON snage 1.000 – 3.000 kW
Pored izrade turbinske opreme, ATB FOD u saradnji sa ATB SEVER-om i
partnerima iz inostranstva, nudi projektovanje i montažu mašinske i elektroopreme za MHE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


nnnnnnnnnnnnnnnn


 

 

Nazad
design ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com