Niskonaponski
asinhroni motori

NISKONAPONSKI ASINHRONI MOTORI

 • MOTORI SA POVEĆANIM STEPENOM
  KORISNOG DEJSTVA
  klasa IE3 prema IEC 60034-30
 • MOTORI SA POVEĆANIM STEPENOM
  KORISNOG DEJSTVA

   
 • FREKVENTNO REGULISANI MOTORI
   
   
 • MOTORI ZA NAFTNE PLATFORME
   
 • MOTORI U PROTIVEKSPLOZIVNOJ ZAŠTITI
  Exd, Exe, Exn
 • MOTORI SA NAMOTANIM ROTOROM
  dizalični i za opštu primenu
 • BRODSKI MOTORI
  sa kaveznim rotorom
 • BRODSKI MOTORI
  sa namotanim rotoromr
 • MOTORI ZA NUKLERANE ELEKTRANE
   
 • MOTORI ZA BAGERE, TRANSPORTERE I
  ODLAGAČE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA
 • MOTORI SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE
  HLAĐENJE – IC 611

 • KAVEZNI MOTORI
  ZA UTOPNE PUMPE

 • MOTORI SA POVEĆANIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA,
  klasa IE3 prema IEC 60034-30


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 18,5 – 1.000 kW
  Napon / frekvencija: 230 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 200 – 500
  Broj polova: 2 – 8
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 3.ZKE

  MOTORI SA POVEĆANIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 400 – 2.000 kW
  Napon / frekvencija: 230 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 710
  Broj polova: 2 – 8
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411, IC 511, IC 611
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: ZKIE, 2.ZKIT

  FREKVENTNO REGULISANI MOTORI


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 18,5 – 2.500 kW
  Napon / frekvencija: 230 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 200 – 630
  Broj polova: 2 – 8
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 2.RZKIT

  MOTORI ZA NAFTNE PLATFORME


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 15 – 1.500 kW
  Napon / frekvencija: 400 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 200 – 500
  Broj polova: 2 – 6
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 2.SRZKIT

  MOTORI U PROTIVEKSPLOZIVNOJ ZAŠTITI Exd, Exe, Exn


  nn


  Standard: IEC 60034-1, 60079
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 18,5 – 1.200 kW
  Napon / frekvencija: 230 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 200-500
  Broj polova: 2 – 8
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 55 (IEC 60034-5)
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: St.1ZK, 1.SZK, 1.NZK

  MOTORI SA NAMOTANIM ROTOROM dizalični i za opštu primenu


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
  Snaga: 8.5 – 380 // 132 – 1.100 kW
  Napon / frekvencija: 230 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 200 – 400 // 315 – 560
  Broj polova: 2 – 10
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411 // IC 411, IC 511, IC 611
  Oblik ugradnje: IM B3, V1
  Prigradne mere: IEC 60072, SEB 841, DIN 42681 // IEC 60072
  Oznaka: (2)ZPD // 2.ZPDI // 2.ZPDI …ic6

  BRODSKI MOTORI sa kaveznim rotorom


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 18,5 – 1.720 kW
  Napon / frekvencija: 230 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 200 – 500
  Broj polova: 2 – 8
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.BZK, BOK, 2.BOK, BPOK, 2.BPOK, 2.BOKIT, 2.BPOKIT

  BRODSKI MOTORI sa namotanim rotorom


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
  Snaga: 55 – 1.000 kW, 2p=4, S2-30 min.
  Napon / frekvencija: 230 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 225 – 400
  Broj polova: 4 – 6
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 23
  Hlađenje: IC 01
  Oblik ugradnje: IM B3, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: BOP, 2.BOP, BPOP, 2.BOPI

  MOTORI ZA NUKLERANE ELEKTRANE


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 18,5 – 200 kW
  Napon / frekvencija: 380 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 180 – 315
  Broj polova: 2 – 6
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.ZKT (2.ZKT, 2.ZKIT)

  MOTORI ZA BAGERE, TRANSPORTERE I ODLAGACE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 22 – 1.450 kW
  Napon / frekvencija: 380 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 200 – 710
  Broj polova: 2 – 6
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 2.ZKIT (2.ZKT)

  MOTORI SA IZMENJIVAČEM TOPLOTE HLAÐENJE – IC 611


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 400 – 2.500 kW
  Napon / frekvencija: 690 V / 50 Hz
  Osna visina: 400 – 630
  Broj polova:
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 611
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 2.RZKIT …ic6

  KAVEZNI MOTORI ZA UTOPNE PUMPE


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 18,5 – 800 kW
  Napon / frekvencija: 400 – 690 V / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 225 – 400
  Broj polova: 4 – 12
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.RLKUIT  design ATB SEVER DOO

  e-mail webmaster@rs.atb-motors.com