Remont

REMONT

Remontne aktivnosti

ATB SEVER je specijalizovan na programu servisa i remonta asinhronih, sinhronih, jednosmernih i vučnih elektromotora, hidro i turbo generatora kako sopstvenih tako i svih priznatih svetskih proizvođača.nn
nn
nn
nn


Remontne usluge u oblasti električnih mašina:
  • rekonstrukcija;
  • remontovanje;
  • servisiranje;
  • fabričko ispitivanje;
  • merenja, ispitivanja i puštanje u pogon elektromotornih postrojenja;
  • unifikacija elektromotornih pogona;
  • izrada rezervnih delova;
  • obuka korisnika.design ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com