Visokonaponski asinhroni motori

VISOKONAPONSKI ASINHRONI MOTORI

 • OTVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 01
 • ZATVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 611 (vazduh – vazduh)
 • ZATVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 511 (vazduh – vazduh)
 • ZATVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 81 W (vazduh – voda )
   
 • OTVORENI VN MOTORI
  sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 01

   
 • ZATVORENI VN MOTORI
  sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 611 (vazduh – vazduh)

   
 • ZATVORENI VN MOTORI
  sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 511(vazduh – vazduh)
 • ZATVORENI VN MOTORI
  sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 81 W (vazduh – voda )

   
 • VN MOTORI ZA NUKLERANE ELEKTRANE
  način hlađenja – IC 611; IC 81 W
   

   
   
 • VN MOTORI ZA EKSPLOZIVNE SREDINE
  način hlađenja – IC 511; IC 611
 • VN MOTORI ZA REGULISANE POGONE
  način hlađenja – IC 511; IC 516; IC 611;
  IC 616; IC 666
 • SPOROHODNI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 511; IC 516; IC 611;
  IC 616; IC 666
 • OTVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 01


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 9.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 23
  Hlađenje: IC 01
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.KO(F)

  ZATVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 611 (vazduh – vazduh)


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 8.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 54
  Hlađenje: IC 611
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.KZ(F)

  ZATVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 511 (vazduh – vazduh)


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 8.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 54
  Hlađenje: IC 511
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: KZ(F)N

  ZATVORENI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 81 W (vazduh – voda )


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 9.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 54
  Hlađenje: IC 81 W
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.KV(F)

  OTVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 01


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
  Snaga: 200 – 9.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 23
  Hlađenje: IC 01
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.PO(F)

  ZATVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 611 (vazduh – vazduh)


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
  Snaga: 200 – 8.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 54
  Hlađenje: IC 611
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.PZ(F)

  ZATVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 511 (vazduh – vazduh)


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
  Snaga: 200 – 8.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 54
  Hlađenje: IC 511
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: ZP(F)N

  ZATVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
  način hlađenja – IC 81 W (vazduh – voda )


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
  Snaga: 200 – 9.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F
  Mehanička zaštita: IP 54
  Hlađenje: IC 81 W
  Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: 1.PV(F)

  VN MOTORI ZA NUKLERANE ELEKTRANE
  način hlađenja – IC 611; IC 81 W


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 8.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 1.600
  Broj polova: 2 – 26
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: xxx

  VN MOTORI ZA EKSPLOZIVNE SREDINE
  način hlađenja – IC 511; IC 611


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 2.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova: 2 – 12
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: xxx

  VN MOTORI ZA REGULISANE POGONE
  način hlađenja – IC 511; IC 516; IC 611; IC 616; IC 666


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 4.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 6 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 355 – 800
  Broj polova:
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 611
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: xxx

  SPOROHODNI VN MOTORI
  način hlađenja – IC 511; IC 516; IC 611; IC 616; IC 666


  nn


  Standard: IEC 60034-1
  Tip rotora: kavezni
  Snaga: 200 – 8.000 kW
  Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
  Osna visina: 800 – 1.600
  Broj polova: 4 – 12
  Klasa izolacije: F / B
  Mehanička zaštita: IP 55
  Hlađenje: IC 411
  Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
  Prigradne mere: IEC 60072
  Oznaka: xxx  design ATB SEVER DOO

  e-mail webmaster@rs.atb-motors.com