Visokonaponski asinhroni motori

VISOKONAPONSKI ASINHRONI MOTORI


OTVORENI VN MOTORI
način hlađenja – IC 01


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: kavezni
Snaga: 200 – 9.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 23
Hlađenje: IC 01
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: 1.KO(F)

ZATVORENI VN MOTORI
način hlađenja – IC 611 (vazduh – vazduh)


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: kavezni
Snaga: 200 – 8.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 54
Hlađenje: IC 611
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: 1.KZ(F)

ZATVORENI VN MOTORI
način hlađenja – IC 511 (vazduh – vazduh)


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: kavezni
Snaga: 200 – 8.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 54
Hlađenje: IC 511
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: KZ(F)N

ZATVORENI VN MOTORI
način hlađenja – IC 81 W (vazduh – voda )


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: kavezni
Snaga: 200 – 9.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 54
Hlađenje: IC 81 W
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: 1.KV(F)

OTVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
način hlađenja – IC 01


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
Snaga: 200 – 9.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 23
Hlađenje: IC 01
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: 1.PO(F)

ZATVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
način hlađenja – IC 611 (vazduh – vazduh)


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
Snaga: 200 – 8.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 54
Hlađenje: IC 611
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: 1.PZ(F)

ZATVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
način hlađenja – IC 511 (vazduh – vazduh)


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
Snaga: 200 – 8.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 54
Hlađenje: IC 511
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: ZP(F)N

ZATVORENI VN MOTORI sa namotanim rotorom
način hlađenja – IC 81 W (vazduh – voda )


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: namotan (sa kliznim prstenovima)
Snaga: 200 – 9.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova: 2 – 12
Klasa izolacije: F
Mehanička zaštita: IP 54
Hlađenje: IC 81 W
Oblik ugradnje: IM B3, IM V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: 1.PV(F)

VN MOTORI ZA NUKLERANE ELEKTRANE
način hlađenja – IC 611; IC 81 W


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: kavezni
Snaga: 200 – 8.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 1.600
Broj polova: 2 – 26
Klasa izolacije: F / B
Mehanička zaštita: IP 55
Hlađenje: IC 411
Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: xxx

VN MOTORI ZA REGULISANE POGONE
način hlađenja – IC 511; IC 516; IC 611; IC 616; IC 666


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: kavezni
Snaga: 200 – 4.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 6 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 355 – 800
Broj polova:
Klasa izolacije: F / B
Mehanička zaštita: IP 55
Hlađenje: IC 611
Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: xxx

SPOROHODNI VN MOTORI
način hlađenja – IC 511; IC 516; IC 611; IC 616; IC 666


nn


Standard: IEC 60034-1
Tip rotora: kavezni
Snaga: 200 – 8.000 kW
Napon / frekvencija: 3 – 13.8 kV / 50 Hz, 60 Hz
Osna visina: 800 – 1.600
Broj polova: 4 – 12
Klasa izolacije: F / B
Mehanička zaštita: IP 55
Hlađenje: IC 411
Oblik ugradnje: IM B3, B5, V1
Prigradne mere: IEC 60072
Oznaka: xxxdesign ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com