Oglasi


OglasiSTUDENTI!!!
STRUČNA PRAKSA U ATB SEVERU:

ATB SEVER kompanija u sastavu kineske Wolong grupe, sa preko 99 godina iskustva u proizvodnji električnih mašina, prima inženjere na stručnu praksu.

Naša kompanija je u praktičnom smislu odškolovala veliki broj inženjera, a naše motore i generatore možete pronaći na gotovo svim kontinentima.

Ciljna grupa su nam inženjeri koji su završili osnovne ili master studije iz oblasti proizvodnog mašinstva ili elektrotehnike.

Studentima na master studijama koji počnu da pohađaju stručnu praksu omogućavamo izradu master rada na neku od teme iz naše oblasti rada.

Program stručne prakse traje 12 meseci, a kompanija ATB SEVER će svakom izabranom studentu za vreme stručne prakse obezbediti:– mentora koji će se brinuti da kandidat stekne odgovarajuća stručna znanja, po predviđenom programu

– mogućnost izrade master rada uz pomoć naših stručnjaka

– odgovarajuću novčanu naknadu, naknadu za topli obrok i putni trošak

– određen broj slobodnih dana

– mogućnost stalnog zaposlenja u našoj kompaniji nakon uspešnog završetka stručne prakse i stečenog praktičnog znanja.

Pozivamo sve kadidate koji imaju afinitet ka razvoju proizvoda i teže ka izazovnim radnim zadacima da nam pošalju svoje prijave.

Prijava:
design ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com