Oglasi

OglasiSTUDENTI!!!
ATB SEVER DOO RASPISUJE KONKURS ZA:

Stručnu praksu za studente Departmana za proizvodno mašinstvo, Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo, Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije.
Uslovi:
– minimum završene osnovne studije (Bachelor) na Fakultetu tehničkih nauka odgovarajućeg profila,
– apliciranje na konkurs za stručnu praksu traje od 1. Marta 2017. – 15. Aprila 2017. godine,
– mogućnost predlaganja željene oblasti iz domena inženjeringa, tehnologije, kontrole kvaliteta, nabavke.Trajanje ovog programa-stručne prakse predviđeno je od 6 do 12 meseci, svaki radni dan u trajanju od 8 časova.
Kompanija ATB SEVER će svakom izabranom studentu za vreme stručne prakse obezbediti mentora, odgovarajuću novčanu naknadu kao i topli obrok.
Postoji mogućnost daljeg angažovanja u našoj kompaniji nakon završetka stručne prakse što će se razmatrati u svakom pojedinačnom slučaju.
Odluka o izboru kandidata će biti doneta do 30. Aprila 2017. godine.
Prijava:
design ATB SEVER DOO

e-mail webmaster@rs.atb-motors.com