Inženjering u
rudarstvu i energetici

INŽENJERING U RUDARSTVU I ENERGETICI

 • INŽENJERING U RUDARSTVU
 • INŽENJERING U ENERGETICI
 • ELEKTROMOTORNI POGONI

 • Inženjering u rudarstvu i energetici ATB SEVER u poslednjih 40 godina vrši visokokvalitetan Inženjering tj. projektovanje, proizvodnju mašinske i elektro opreme, montažu i nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad i obuku personala.
  Na projektima Inženjeringa radi preko 30 licenciranih mašinskih i elektro inženjera i ATB SEVER poseduje licence za izgradnju objekata.

  INŽENJERING U RUDARSTVU


  nn
  nn
  nn
  nn  Program elektroopreme za površinske kopove – isporuka nove i
  modernizacija postojeće elektroopreme za:
  • transportne sisteme;
  • bagere;
  • odlagače;
  • i ostale sisteme na kopovima.


  INŽENJERING U ENERGETICI


  nn
  nn
  nn
  nn
  Program izgradnje novih, modernizacija i obnova postojećih hidroelektrana:
  • sinhroni hidro generatori sa hidromašinskom opremom;
  • asinhroni hidro generatori sa hidromašinskom opremom;
  • izgradnja malih i mini hidroelektrana;
  • NN i SN elektro postrojenja za napajanje, monitoring i upravljanje.  ELEKTROMOTORNI POGONI


  nn
  nn
  nn
  nn  Regulisani elektromotorni pogoni velikih snaga sa asinhronim motorima u:
  • rudarstvu;
  • eksploataciji nafte;
  • petrohemijskoj industriji;
  • pumpnim stanicama;
  • cementarama;
  • željezarama, itd.  design ATB SEVER DOO

  e-mail webmaster@rs.atb-motors.com